Quins aliments hem de prendre?

❤️ Quins aliments heu de prendre més vegades al llarg de la setmana? Com pots aconseguir lequilibri desitjat en el consum de carbohidrats, proteïnes o vitamines?

Interessant informació de www.fundaciondelcorazon.com